LZ-8-12P9 New 2.5A 250V IEC 60320 C8 2 pin AC power socket connector

$0.30

LZ-8-12P9 New 2.5A 250V IEC 60320 C8 2 pin AC power socket connector

LZ-8-12P9 New 2.5A 250V IEC 60320 C8 2 pin AC power socket connector

评价

目前还没有评价

成为第一个“LZ-8-12P9 New 2.5A 250V IEC 60320 C8 2 pin AC power socket connector” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。

Shopping Cart
Scroll to Top